agrointel.ro
ForțaPAC
 • Știri
 • Video Forța PAC
 • Evenimente Forța PAC
 • Special: Forța PAC JUNIOR
 • Despre proiect
 • SUBVENȚII APIA 2021-2017: Banii în plus pe hectar, garantați pentru fermierii români!

  Agrointeligența Agrointeligența -

  Fermierii vor primi bani în plus pe hectar și în următorul exercițiu financiar din noua Politică Agricolă Comună (PAC) anunță ministrul agriculturii, Adrian Oros. Acesta a declarat marți, 24 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Buzău, că plățile compensatorii vor avea în perioada următoare o alocare de 1,4 miliarde euro.

  ”Peste 35 la sută din suprafața agricolă din România este zonă colinară sau montană și se poate face foarte ușor și agricultură ecologică. De aceea pentru aceste zone cu constrângeri naturale unde producțiile sunt mai mici sau există preicolul de abandon dar se pot produce alimente mai sănătoase sunt prevăzute plăți compensatorii pe următorii 7 ani, avem 1,4 miliarde de euro. Și separat pentru agricultură ecologică avem 550 de milioane euro”, a anunțat ministrul agriculturii.

  Plățile compensatorii se acordă fermierilor prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în urma încheierii unor angajamente voluntare multianuale în cazul Măsurii 10 şi Măsurii 11 sau anuale în cazul Măsurii 13.

  Beneficiarii plăților compensatorii sunt:
  -fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10);
  -fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10);
  -fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

  FORȚA PAC pentru fermieri vă spune ce sume se plătesc în 2020 pentru schemele compensatorii, așa cum ne-au fost transmise de APIA:

  Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10) (cf. Art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificarile ulterioare)

  M.10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

  Prevederi comune pachetelor din Măsura 10

  Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierii trebuie să desfășoare o „activitate agricolă”, așa cum este definită în legislația națională și să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante fiecărui pachet, conform fișei măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020.

  Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 11 reprezintă o plată compensatorie şi acoperă pierderile de venit și/sau costurile suplimentare suportate de fermieri în urma aplicării angajamentelor voluntare. Angajamentele se încheie pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.

  Cerințe specifice aplicabile tuturor pachetelor M.10:
  -beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),
  -beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

  Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
   cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
   păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar,
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):
  varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an;
  varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.

  Cerinţe specifice:
   varianta 2.1 – lucrările cu utilaje mecanizate, cu excepţia celor operate cu forţă animală, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament.
   varianta 2.2 – cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele.

  Cerinţe specifice comune ambelor variante ale Pachetului 2:
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflată sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:
  Subpachetul 3.1 – Crex crex:
  varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
  varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
  Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
  varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
  varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1 – Crex crex:
   cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
   cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
   păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM/ha,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă si viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajlor grele (pentru varianta 3.1.2),
   sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

  Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
   cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie
   păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

  Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 3:
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
   o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie),
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:
   semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;
   utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi;
   biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie;
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

  Cerinţele specifice:
   pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semi-timpurii şi semi-tardivi sau tardivi),
   fermierii care incheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea soarelui, soia),
   utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafeţelor angajate,
   aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
  varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
  varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

  Cerinţe specifice:
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (varianta 6.2)
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
   cositul poate începe doar după data de 25 august
   păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
   sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.
   masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
   pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an.

  Cerinţe specifice:
   în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
   însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie,
   pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,
   în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
   parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
   la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată) sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
   pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
   se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
   este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie,
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
   Ovine – 87 euro/UVM/an,
   Caprine – 40 euro/UVM/an,
   Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM/an,
   Ecvidee – 200 euro/UVM/an,
   Porcine – 176 euro/UVM/an.

  Cerinţe specifice:
   beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ
   beneficiarul se angajează să menţină pe o perioadă de 5 ani numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.

  Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile şi rasele prezentate mai jos, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – conduse de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

  Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
  Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaie cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie – varietatea ruginie
  Caprine: Carpatina, Alba de Banat
  Bovine : Taurine- Sura de Stepă
  Bovine : Bubaline – Bivolul românesc
  Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan
  Porcine: Bazna, Mangalița.

  Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina)
  sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică – 200 euro/ha/an,
  sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică cu 2 variante:
  varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 269 euro/ha/an,
  varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică – 190 euro/ha /an

  Cerinţele specifice sub-pachetului 9.1:
   cultivarea rapiței, porumbului şi florii-soarelui este interzisă,
  o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecarei parcele aflate sub angajament va rămane necultivată;
   suprafaţa necultivată va fi amplasată astfel încât suprafaţa compactă cultivată să nu depăşească 4 ha iar lăţimea minimă a benzilor care vor fi înfiinţate în acest scop nu va fi mai mică de 3 m;
   o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafața parcelei va ramâne nerecoltată, iar cultura va rămâne în picioare sau culcată până la finalul lunii februarie.

  Cerinţele specifice sub-pachetului 9.2:
   cositul va fi efectuat începând cu 1 iulie
   o suprafață de minimum 10% si maximum 15% din suprafata fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie menţinută necosită, cositul acestora fiind permis după finalul lunii septembrie,
   lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 9.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 9.2.2),
   utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
   păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha,
   păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
   nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental,
   este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament.

  Cerinţe specifice comune ambelor sub-pachete ale Pachetului 9:
   utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
   este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Pachetul 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole – 92 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:

  Pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști – 255 euro/ha/an
  varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil – 100 euro/ha/an
  sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru dropie (Otis tarda)
  varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 269 euro/ha/an
  varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 190 euro/ha/an
  varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie (Otis tarda) – 169 euro/ha/an

  Cerinţe specifice sub-pachetului 11.1:

  Cerinţe specifice sub-pachetului 11.2:

  Cerinţe specifice comune pachetului 11:

  Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11) (cf. Art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)

  Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică:
  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
  Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
  Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
  varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 143 euro/ha/, varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 39 euro/ha/an

  Cerinţe specifice:

  Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică:
  Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
  Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
  Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
  Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
  Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
  varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an
  varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an;

  Cerinţe specifice:

  Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.

  Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2:
  Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform fișei măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.

  Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13) (cf. Art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare)
  Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;
  Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;
  Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.

  Pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate conform fișei măsurii 13 din PNDR 2014 – 2020. Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

  Conform PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează:
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar.

  Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 euro/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 euro/ha.

  Pentru UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13. 2, dar care au devenit neeligibile începând din anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning, se va realiza o scădere progresivă a plăţilor, în limitele prevăzute la art. 31 alin. (5) al R.1305/2013. Astfel, în anul 2020 cuantumul pentru aceste UAT este de 25 euro/ha/an (20% din valoarea plăţii acordate în zonele care au fost eligibile în perioada de programare 2007-2013 în temeiul art. 36 lit. (a) punctul (ii) din R.1698/2005 / art. 19 al R.1257/1999, dar nu mai puţin de 25 euro/ha/an).

  Cererea pentru plățile compensatorii se depune anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Căutare în articole

  Te-ar mai putea interesa

  Fonduri europene mai mari pentru tinerii crescători de animale prin noua PAC Ioan Gociman, Asociația Aberdeen Angus România: În noua PAC ne dorim să fie susținută atât rasa curată, cât și metisul! Cristina Guseth, Freem House România: ”Sunt trei tipuri mari de fraude cu fonduri europene: conflictul de interese, falsul în declarații și segmentarea achizițiilor publice”

  Ultimele știri

  Forța PAC Junior. Ediția 13 Forța PAC Junior. Ediția 12 Ministrul Adrian Oros: România are 6,2 miliarde de euro alocate pentru perioada de tranziție la noua PAC

  Abonare gratuită la știri