agrointel.ro
ForțaPAC
 • Știri
 • Video Forța PAC
 • Evenimente Forța PAC
 • Special: Forța PAC JUNIOR
 • Despre proiect
 • Banii din rezerva de criză pentru subvenții, achitați și micilor fermieri! Anunțul ministrului Oros!

  Agrointeligența Agrointeligența -

  Ministrul Adrian Oros a anunțat luni, 19 octombrie,  la Consiliul AGRIFISH că România ar putea fi de acord cu o aplicare facultativă a disciplinei financiare pentru fermele care primesc plăți directe sub 2.000 euro și o aplicare obligatorie pentru fermele cu plăți directe peste 2.000 de euro.

  ”România salută sugestiile președinției germane în vederea obținerii unei abordări generale pentru regulamentul orizontal. Considerăm că pentru a reduce povara administrativă și a nu avea consecințe financiare negative pentru fermieri, ar trebui menținut plafonul de 2.000 de euro pentru aplicarea disciplinei financiare. În spiritul compromisului am putea fi de acord cu o aplicare facultativă a disciplinei financiare pentru fermele care primesc plăți directe sub 2.000 euro și o aplicare obligatorie pentru fermele cu plăți directe peste 2.000 de euro”, a arătat Oros la Luxemburg.

  Fermierii au primit deja sumele pentru aceste discipline financiare săptămâna trecută în conturi. APIA a informat că au fost identificate 94.515 dosare eligibile pentru rambursarea creditelor reportate din exercițiul financiar 2019. În urma aplicării coeficientul ratei de rambursare aplicat în mod proporțional tuturor dosarelor eligibile, au fost stabilite sumele cuvenite și transferate în modulul financiar contabil APIA, în vederea efectuării plăților către beneficiari, în limita plafonului stabilit de 18.270.128 euro.

  De acești bani beneficiază doar fermierii care au avut plăți peste 2.000 euro în anul precedent aplicării corecției financiare. Foarte mulți fermieri au trimis mesaje către Agrointeligența-AGROINTEL.RO că au primit de la sume infime în conturile, 50-70 de lei până la sume mari, 1.400-1.500 de lei. Agriculturii au confundat aceste plăți cu avansul din subvenții care a demarat la 16 octombrie.

  Cine primește în prezent sumele în plus

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune ce presupun aceste sume și cine le primește. Potrivit APIA, prin derogare de la articolul 169 alin.(3), al patrulea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, statele membre rambursează creditele raportate în conformitate cu articolul 169 alin.(3) din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012 beneficiarilor finali care, în cursul exercițiului financiar pentru care sunt reportate creditele, fac obiectul ratei de ajustare.

  Rambursarea menționată în primul paragraf se aplică numai beneficiarilor finali care au făcut obiectul disciplinei financiare în cursul exercițiului financiar precedent.

  În conformitate cu prevederile articolului 26(1) din Regulamentul (UE) 1306/2013, în contextul procedurii bugetare anuale, mecanismul de disciplină financiară se va aplica atunci când previziunile bugetare pentru cheltuielile privind măsurile de piață și plățile directe finanțate în cadrul subplafonului Capitolului 2 stabilit în Regulamentul MFF (UE, Euratom) nr. 1311/2013 indică faptul că plafonul anual aplicabil va fi depășit.

  În plus, conform articolului 25 din Regulamentul (UE) 1306/2013 pentru perioada 2014-2020, rezerva pentru crize în sectorul agricol va fi stabilită anual prin aplicarea, la începutul fiecărui an, a unei reduceri a plăților directe cu mecanismul de disciplină financiară.

  Pentru România, a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1928 al comisiei din 19 noiembrie 2019 de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2019, conform căruia cuantumurile plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în cadrul schemelor de sprijin menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și care depășesc 2 000 euro pentru o cerere de ajutor depusă pentru anul calendaristic 2019 se reduc cu o rată de ajustare de 1,432635 %.

  În cazul în care, rezerva pentru criză nu necesită activare în anul financiar, sau nu este utilizată în întregime, sau în orice altă situație când la finalul anului financiar există credite neangajate în bugetul FEGA, cuantumul disciplinei financiare aplicate va fi rambursat până la limita creditelor disponibile rămase.

  Având în vedere delegarea de competențe prevăzută la articolul 26(6) din Regulamentul (UE) 1306/2013 referitoare la preluarea creditelor în ceea ce privește disciplina financiară, Comisia adoptă un Regulament de punere în aplicare stabilind:

  • Cuantumurile disponibile pentru fiecare stat membru pentru plăți către beneficiari privind rambursarea disciplinei financiare în conformitate cu prevederile articolului 26(5)din Regulamentul (UE) 1306/2013.

  • Data finală de eligibilitate pentru acest tip de cheltuieli.

  Pentru România a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2019, prin care s-au stabilit sumele corespunzătoare creditelor care vor fi reportate din exercițiul financiar 2019, de 18.270.128 euro. Această plafon generează o plată suplimentară numai către beneficiarii finali care au făcut obiectul, în cursul exercițiului financiar anterior, al unei ajustări a plăților directe.

  În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1306/2013 și Regulamentului (UE) 966/2012, gestiunea și execuția rambursării disciplinei financiare către beneficiarii finali trebuie să respecte criteriul egalității de tratament și trebuie să rămână proporțională cu cuantumul ajustării disciplinei financiare.

  Conform articolului 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 privind rambursarea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a creditelor reportate din exercițiul financiar 2019, cheltuielile efectuate de statele membre în legătură cu rambursarea creditelor reportate sunt eligibile pentru finanțare din partea Uniunii doar dacă sumele în cauză au fost plătite beneficiarilor înainte de 16 octombrie 2020.

  A fost calculat coeficientul ratei de rambursare aplicat proporțional tuturor dosarelor eligibile pentru rambursare de 1,42886%, prin raportarea plafonului de 18.270.128 euro la valoarea totală a plăților directe cu disciplină financiară.

  În urma aplicării acestui coeficient în mod proportional tuturor dosarelor eligibile, sunt stabilite sumele cuvenite și transferate în modulul financiar-contabil în vederea efectuării plăților către beneficiari, în limita plafonului stabilit de de 18.270.128 euro.

  Plăţile se fac în lei, utilizând cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30.09.2019, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 329/03 din 01.10.2019.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Căutare în articole

  Te-ar mai putea interesa

  Fonduri europene mai mari pentru tinerii crescători de animale prin noua PAC Ioan Gociman, Asociația Aberdeen Angus România: În noua PAC ne dorim să fie susținută atât rasa curată, cât și metisul! Cristina Guseth, Freem House România: ”Sunt trei tipuri mari de fraude cu fonduri europene: conflictul de interese, falsul în declarații și segmentarea achizițiilor publice”

  Ultimele știri

  Forța PAC Junior. Ediția 13 Forța PAC Junior. Ediția 12 Ministrul Adrian Oros: România are 6,2 miliarde de euro alocate pentru perioada de tranziție la noua PAC

  Abonare gratuită la știri